Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Motor-Port” 
(obowiązuje od dnia 27.05.2013 roku)

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego „Motor-Port” (zwanego dalej sklep internetowy ) działającego pod adresem www.sklep.motor-port.pljest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "MOTOR-PORT" Marek Smoła z siedzibą w Brzostku, ul. 11 Listopada 14, NIP: 872-100-23-70; Regon: 850038757.
 2. Administratorem danych osobowych jest „Motor-Port” z siedzibą w Brzostku, 39-230, ul. 11 Listopada 14.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W innym przypadku sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu. Pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu Klient może dokonać ponownej rejestracji wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody administratora serwisu.
 5. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest  prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.sklep.motor-port.pl
 6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 7. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT), a także inne składniki, takie jak cła i podatki.
 8.  Wiążąca dla stron transakcji jest cena uwidoczniona przy produkcie w witrynie sklepu internetowego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian zgodnych z normami kodeksu cywilnego i przepisami innych ustaw, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem w/w zmian, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do kasy" przed wysłaniem zamówienia. Wskazana cena jest potwierdzana na wysyłanym z towarem dokumencie sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT). 
 9. Informacja o cenie zakupu towaru, uwidoczniona przy produkcie na stronie sklepu, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta komunikatu potwierdzającego przyjęcie złożonego przez niego zamówienia, o którym mowa w punkcie II.9  niniejszego regulaminu.
 10. Cena ta niezależna jest od zmian cen w sklepie internetowym, które to zmiany mogą się pojawić po otrzymaniu przez Klienta komunikatu, o którym mowa w punkcie II.9 niniejszego regulaminu.
 11. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
 12. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „Motor-Port” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.motor-port.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie sklepu internetowego mają jedynie charakter poglądowy. Towary mogą się nieznacznie różnić.

II. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym dokonywane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej - z dostępnej oferty sklepu- przez podanie ilości dodanie ich „do koszyka”.
 2. Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu jak również swoich danych teleadresowych do wysyłki i do faktury, do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „złóż zamówienie”.
 3. Klient powinien dokonać wyboru: formy dostawy, sposobu płatności  i zatwierdzić przyciskiem „złóż zamówienie".
 4. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną „Motor-Port”, co do zawarcia umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu
 5. Następnie po wyborze formy dostawy, oraz sposobu płatności, należy wybrać opcję „do kasy" gdzie wskazane są wybrane towary oraz kwota należna do zapłaty.
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są przyjmowane, potwierdzane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 13, realizowane są w dniu następnym.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.
 2. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, „Motor-Port”  jest uprawniony do odmowy realizacji złożonego zamówienia.
 3. Potwierdzeniem otrzymania przez sklep oferty Klienta będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzający ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności, czas realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.
 4. Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 5. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia a także rezygnacji z zamówienia jednak jedynie przed otrzymaniem od sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty, czyli przed otrzymaniem e-maila będącego komunikatem o przyjęciu zamówienia do realizacji. 
 6. „Motor-Port” nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów systemu informatycznego sklepu internetowego  i może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego w oparciu o dane podane na skutek błędu systemu informatycznego  wynikającego z wadliwego algorytmu wprowadzonego w sklepie internetowym. 

III. Warunki płatności i wysyłki towaru

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać dokonana za pobraniem lub on-line. Jeśli Klient pozostawi zamówienie z zadeklarowaną płatnością on-line bez faktycznego dokonania zapłaty, zostanie ono anulowane po upływie 3 dni od daty złożenia, a Klient zostanie poinformowany o tym fakcie wiadomością e-mail.
 2. Istnieje możliwość dowozu zamówionego towaru do klienta w określone dni, na określonych trasach, przedstawionych w poniższej tabeli:

Dzień

Trasa

Wtorek

Brzostek – Tarnów – Brzesko – Limanowa – Nowy Sącz – Gorlice – Jasło – Brzostek

Środa

Brzostek – Dębica – Mielec – Stalowa Wola – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Brzostek

Czwartek

Brzostek – Dębica – Sokołów Małopolski – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk – Jarosław

Piątek

Brzostek – Jasło – Krosno – Sanok – Brzozów – Strzyżów – Frysztak - Brzostek

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zamówione towary są dostarczane  za pośrednictwem kuriera DHL lub DPD. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są dokonywane na koszt sklepu internetowego.

Poniższa tabela obrazuje zasady naliczania opłat za transport dla klientów hurtowych:    

Kurier

Wartość zamówienia powyżej

500 zł netto

Wartość zamówienia poniżej

500 zł netto

Przelew

0 zł

19 zł

Pobranie

0 zł

24 zł

     Poniższa tabela obrazuje zasady naliczania opłat za transport dla klientów detalicznych:  

Kurier

Wartość zamówienia powyżej

400 zł brutto

Wartość zamówienia poniżej

400 zł brutto

Przelew

0 zł

19 zł

Pobranie

0 zł

24 zł

 * NIE DOTYCZY TRANSPORTU ROWERÓW
Koszt transoprtu roweru zależny jest od gabarytu paczki i wyliczny jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

 1. Przy wyborze Kuriera DHL lub DPD oraz płatności za pobraniem  - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału DHL lub DPD Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Dział Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy. W celu sprawnego dostarczenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu komórkowego podając dane do dostawy. Klienci, którzy w przeszłości nie podjęli przesyłki w dodatkowym terminie, ustalonym z Działem Obsługi Klienta,  lub odmówili przyjęcia przesyłki, za każde następne zakupy będą zobowiązani do uiszczenia opłaty z góry tj. przelewem on-line.
  Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 2. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub  faktury VAT.
 3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności przewoźnika/spedytora stan opakowania zewnętrznego.
 4. W przypadku  stwierdzenia uszkodzenia przesyłki klient winien sporządzić wraz z przedstawicielem przewoźnika/spedytora protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz przedstawiciela przewoźnika/spedytora a także skontaktować się niezwłocznie z pracownikiem sklepu internetowego, w celu wyjaśnienia sprawy. Numery kontaktowe znajdują  się na stronie internetowej sklepu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych „Motor-Port”  z siedzibą w Brzostku (39-230) przy ul. 11 Listopada 14, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3.  Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres portmotor@op.pl
 2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

PHUP „MOTOR-PORT”

MAREK SMOŁA

ul. 11 LISTOPADA 14

39-230 BRZOSTEK

 

 

 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 2. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

 

 1. „Motor-Port”  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres portmotor@op.pl. „Motor-Port” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Motor-Port”, a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „Motor-Port” a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.