Polityka cookies

Polityka plików „cookies”

1. Czym są pliki „cookies”?

W trakcie świadczenia usług stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookies”.

Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Sklepu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies”zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu i najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Na jakiej podstawie są przetwarzane?

Pliki „cookies” przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.). W ramach świadczonych usług prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików „cookies” następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików „cookies” lub potwierdzenie zapoznaniasię z jego warunkami. Zgoda tamoże być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami „cookies”.

3. Jakie pliki „cookies” są przez nas wykorzystywane i za co właściwie odpowiadają?

Pliki „cookies” możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względemcelów stosowaniaplików „cookies”, rozróżniamy ich trzy kategorie:

  • pliki niezbędne –pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać,np. uwierzytelniające pliki „cookies”. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe,

  • pliki funkcjonalne –pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzebi preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu stronyinternetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie zniektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone,

  • pliki biznesowe –do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych wSklepie lub poza nim do preferencji Klienta.Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta, korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików „cookies”: pliki sesyjne –istniejące do końca danej sesji Klienta,

  • pliki trwałe –istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującegoplikami „cookies”, wyodrębniamy:

  • pliki „cookies” własne -pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Sklepudostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze iprzyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

  • pliki „cookies” zewnętrzne/podmiotów trzecich -Sprzedawca może wykorzystywać pliki „cookies” stosowane przez GoogleInc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

-Google Adwords -pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

-Google Analytics –pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google

Adwords, atakże na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,

-Google Maps –pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,

-YouTube –pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

4.Zarządzanie plikami „cookies” i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, atakże ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.

5. Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności zaobowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików „cookies”. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików „cookies” tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lubprzed ich instalacją.

6. Dzienniki serwerowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Sklepu, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Sklepu. Dzienniki serwerowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datęigodzinę żądania, a także mogą zawierać (ale nie muszą) co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

Dane gromadzone w dziennikach serwerowych są przez nas wykorzystywane przez czasnieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Sklepem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych wniniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Sklepu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta. Są to wszczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając zmechanizmu pamięci przeglądarki.

7. Pamięć podręczna

Świadcząc usługi na rzecz Klientów, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji luburządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

8. Geolokalizacja

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

9. Tag pikselowy

My albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików „cookies”, możemy korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np.o aktywności Klienta na stronie internetowej.

10. Zmiany Polityki plików „cookies”

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki plików „cookies”. W takim przypadku, opublikujemy jej zmiany w niniejszej lokalizacji.